Sem vložte podnadpis

Poskytujeme kompletní služby při zastupování právních subjektů nebo fyzických osob s cizí státní příslušností.

Právní subjekt se může dát v řízení zastupovat zástupcem, jehož si zvolí. V téže věci může mít. Zástupce jedná v rozsahu plné moci, není-li rozsah zmocnění vymezen nebo není-li vymezen přesně, je tato plná moc pro řízení neomezená. Podmínkou zastoupení v řízení je předložení plné moci místně příslušnému správci orgánu nebo úřadu. Mluvíme veitnamsky, čínsky, anglicky.